Produkter & Services

Få indblik i hvilke produkter og services vi tilbyder

Vi er specialiseret i at optimere virksomheder og være det udførende led gennem alle stadier.

ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem

Lecons fuld overholdelse og implementering af verdens mest anvendte ledelsesstandard til kvalitet og kundetilfredshed.


Forretnings- og produktudvikling

Med baggrund i produktudvikling og års erfaring kan vi belyse områder og hjælpe i forretningen og udviklingstadierne som kan optimeres.


Totalløsning

En totalløsning sikrer jeres virksomhed ikke længere skal tænke nærmere over processen. Lecons går ind og afdækker alle krav standarderne i samarbejde med virksomheden. Lecons vil fra start være den ansvarlige for implementeringen og udarbejde de arbejdsopgaver der end måtte være.


Frigør de nødvendige ressourcer til at fokusere på dagligdagen.

Identificere og beskriver alt materiale påkrævet.

Afdækker alle krav standarderne i samarbejde med virksomheden og ledelsen.

Kommunikere og samarbejder med hele organisationen.

Totalløsning

Procedurer og processer

Hver virksomhed er unik og det samme er måden man udfører arbejdet på. Procedurer og processerne er centrale dele af standarderne og har til mål at afspejle virkeligheden, så det bliver et stærkt redskab for virksomheden. Det sikrer ensartede resultater hver gang for alle og skaber fælles retning. Vi hjælper til med at:


Analysere og identificere virksomhedens processer.

Systematisere og dokumentere arbejdsgangene på tværs af organisationen.

Skaber gennemsigtighed for ledelsen og ansatte.

Optimere og sikre ressourcebesparelser.

Fjerner tvivl og sikrer ensartethed for alle i dagligdagen.

Procedurer og processer

Dokumenter og skabeloner

Ønskes der sparring, inspiration og et udførende led kan Lecons tilbyde at udarbejde, opdatere og fremsende udkast på alle dokumenter vedrørende håndbogen som blot skal godkendes. Skabeloner udarbejdes, og sikrer det rigtige dokumentation internt og eksternt altid bliver givet og noteret hver gang. Dokumenter og skabeloner underbygger procedurerne og er uundværlige for dagligdagen.


Udarbejder og samler alle krav håndbogen har for ledelsessystemet.

Gør håndbogen tilgængelig og anvendeligt for alle i organisationen.

Dokumentere alle underlæggende dokumenter, målsætninger, politikker og retningslinjer.

Sikrer arbejdsgangene bliver veldokumenteret og godkendt af ledelsen.

Dokumenter og skabeloner

Uddannelse og træning

Sikrer alle i organisationen er opdateret og indforstået med de nye tiltag som ledelsen og standarden har sat. Hjælper til med at få afklaret og uddannet organisationen i hvad der kræves og forventes og hvordan det bliver et centralt værktøj i den fremtidige drift.


Introducerer og fjerner tvivl om standardens krav og indvirkning.

Præsentere standarden og omfanget for organisationen.

Uddanne og træne afdelinger i værktøjerne og forventningerne.

Udforme materiale og værktøjer til daglig brug.

Uddannelse og træning

Intern Audit

Kan være ansvarlig og udførende led i at holde intern audit for virksomheden. Sikrer virksomheden holder standardens og virksomhedens krav op til certificering eller blot løbende gennemgang når det ønskes. Afhængig af udgangspunktet for virksomheden hjælper vi til med at styrke forretningsgangene.


Gennemgår alle beskrevne og definerede områder i virksomheden.

Udfører intern audit i organisationen og dens afdelinger.

Identificere områder som er rosværdige eller der kræver opmærksomhed og forbedring.

Udarbejder en fyldestgørende rapport som sikrer nem implementering efterfølgende.

Intern Audit
Kom på forkant i markedet og få styrket forretningen
Kontakt os
Kom sikkert i mål

Hvorfor vælge os


Erfaren og stort kendskab

10 års erfaring i kvalitets-, miljø,- og arbejdsmiljøstandarderne

Dedikateret rådgivning

Frigør hænder og skærper fokus. Varetager alle aspekter og reducerer betydelige ressourcer i jeres forretning.

Altid til rådighed

Fuld dedikation og sparring gennem hele forløbet.

Sparring gennem hele forløbet

Vi er med jer gennem hele forløbet fra start til slut og står altid klar.

Indsigt og forståelse

Respekt for kundens behov, kultur, identitet og målsætninger.

Passioneret

Vi har set resultaterne og det er dét som driver os.