Alcumatic A/S


Alcumatic A/S


Trykstøbnings- og bearbejdningsvirksomhedBesøg deres hjemmeside

Der blev stillet krav fra deres største kunde at få implementeret ISO 9001:2008 standarden for at minimere afvigelser og skabe større kvalitet på leverancerne. I samme stund blev der besluttet at indføre miljøstandarden ISO 14001:2004. Lecons fik til opgave, at hjælpe Alcumatic A/S med dette og blev påsat som ledende rolle for udførslen og opbygningen af ledelsessystemerne for Alcumatic A/S.

Lecons rolle var at være den systemansvarlige fra start af med, at bidrage med viden og erfaring til at opbygge håndbøgerne fra bunden.

Totalløsning

Al dokumentation og implementering varetog Lecons gennem hele forløbet.

ISO standarderne

ISO 9001 samt ISO 14001 blev implementeret og certificeret.

Uddannelse & træning

Informerede samt oplyste organisationen om krav og forventninger

Intern audit

Intern audit blev gennemført for at sikre højt niveau og klar til certificering.

Lecons udførte arbejdsopgaver i alle størrelser for Alcumatic A/S, som udarbejdning af dokumenter, procedure, afholde interne audits samt give træning og uddannelse i ledelsessystemerne og håndbøgerne til alle ansatte. Maj 2013 blev Alcumatic A/S kvalitets- og miljøcertificeret.

Han har hele vejen igennem været omstillingsparat og påtaget sig opgaver af enhver art, der var nødvendige for at få systemet til at fungere.


Kirsten Opstrup (QA)
Kirsten Opstrup (QA)

Referencer


INNOTERM A/S

INNOTERM A/S

Clayton Power

Clayton Power

Børthy Schriver Lundemann A/S

Børthy Schriver Lundemann A/S

S.V.K. Energi

S.V.K. Energi