INNOTERM A/S


INNOTERM A/S


Industriel køle- og varmepumpevirksomhedBesøg deres hjemmeside

Reference

Leveret ydelser og implementering


En gennemgang af hvad Lecons har gjort for INNOTERM

INNOTERM A/S bad om hjælp til at implementere kvalitetsstandarden ISO 9001:2008, miljøstandarden ISO 14001:2004 samt arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001:2008. Lecons hjalp INNOTERM A/S til at Danmarks første industrielle kølefirma med de tre internationale standarder. Lecons rolle er i dag at være konsulent og udføre intern audits, APV og opdatere samt vedlige ledelsessystemerne.

Grundet ændrede lovkrav skulle alle kølevirksomheder gå fra at være autoriseret til certificeret. Her gik Lecons målrettet ind i opgaven for INNOTERM og anbefalede at benytte sig af et digitalt ledelsessystem til håndtering og opbygningen af håndbøgerne allerede fra start af. Lecons blev påsat som systemansvarlig for at reducere implementeringsfasen og skabe bedst mulig resultater.

Totalløsning

Al dokumentation og implementering varetog Lecons gennem hele forløbet.

ISO standarderne

ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001 blev implementeret og certificeret.

Løbende vedligehold

Løbende vedligehold og opdateringer af ledelseshåndbøgerne varetages.

Intern audit

Årlig intern audit gennemføres for at sikre højt niveau og certificering.

Næste trin var blev at udforme en detaljeret og udførlig arbejdsplan som blev godkendt, så arbejdet kunne påbegyndes.I samarbejde med ledelsen blev der udformet overordnede ledelsesdokumenter som mission, vision, politikker og målsætninger samt organisationsdiagram.

Her efter blev INNOTERM analyseret for at forstå alle afgrene af virksomheden. I tæt samarbejde med ledende medarbejdere blev der udarbejdet kerneprocesser og støtteprocesser, som har hjulpet virksomheden med effektivisering sidenhen.

Dokumenter, relevante lovgivning, blanketter blev udarbejdet til hjælpe med de daglige arbejdsgange.

Hele forløbet strakte sig over et års tid og til sidst til der udført intern audit og gjort klar til certificering som endte ud i ingen afvigelser fra DNV-GL.
Med stor tilfredshed fra INNOTERM A/S har arbejdet forsættet med udførelse af opdatering, APV og intern audit.

Referencer


Alcumatic A/S

Alcumatic A/S

Clayton Power ApS

Clayton Power ApS

Børthy Schriver Lundemann A/S

Børthy Schriver Lundemann A/S

S.V.K. Energi ApS

S.V.K. Energi ApS