Kvalitetsstandarden ISO/TS 16949 er udviklet på baggrund af kvalitetsstandarden ISO 9001. ISO/TS 16949 er til producenter og underleverandører i automobilindustrien. Standarden bygger oven på ISO 9001 og kravene til ISO/TS 16949 omfatter de leverandører som leverer produkter, moduler, systemer, komponenter, services, råvarer og bulk direkte til bilfabrikanterne.  Standarden implementeres i en løbende proces, der understøtter forbedringer i jeres kvalitetsledelsessystem, produktkvaliteten og alle relevante processer og procedure i jeres virksomhed.

Fordelene

  • ISO/TS 16949 er baseret på den kendte ISO 9001 og kan integreres med andre standarder, som I allerede bruger eller planlægger at bruge
  • Reducerer betydeligt variation i produktionen og forbedrer produktionseffektiviteten.
  • Baseret på ISO 9001 og kan integreres med andre standarder, som I allerede bruger eller planlægger at bruge i fremtiden.
  • Efterleve kundens krav til PPM (Parts Per Million)
  • 100% levering til tiden
  • Krav om proceskapabilitet