Afhængig hvor omfattende man ønsker sit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eller ISO/TS 16949 ledelsessystem, kræver det stadig ressourcer at nå i mål.

Det første år med opstarten er især tungt og krævende. Der skal lægges betydeligt mere i fra jeres virksomhed for at komme fra start. Først og fremmest skal jeres ledelse og virksomhed være parate til få implementeret standarden. Et ledelsessystem vil aldrig blive taget godt nok hånd om, hvis virksomheden og især ledelsen ikke har det nødvendige fokus.

De virksomheder Lecons har hjulpet, har det første år været i en stejl indlæringskurve for både at forstå standarderne, kravene og mulighederne det giver. Virksomhederne vil afsætte en betydelig del af tiden og ressourcer af for netop for at standarderne implementeret. Lige meget om det er interne eller eksterne folk som sættes på vil der blive investeret timer i at få udarbejdet håndbøgerne fra kunden med alle tilhørende krav og dokumentation.

Standarderne kører i en tre årig cyklus. Det første år er en udvidet gennemgang af jeres ledelsessystem, her vil det certificerende organ f.eks. Bureau Veritas, DNV-GL eller Force Technology gå mere i dybden for at sikre sig alt stemmer overens. Det andet og tredje år vil være en gennemgang af ledelsessystemet igen, dog vil certificeringsvirksomheder have primær fokus på andre områder og fordybe sig.

Fordeler man ressourcerne I skal lægge i procentmæssigt spredt ud over tre år, vil det mange gange kræve 50% det første år og 25% de næste to år.

Det kan klart anbefales at man konstant bruger og opdaterer sit ledelsessystem. Det forpligter sig at gå i gang med at få standarder. Derfor er det nødvendigt at løbende holde sit system opdateret og ikke kun gøre brug af det to måneder før certificering. Det er sådan med ledelsessystemer desto mere det bliver brugt og holdt ajourført desto billigere er det at drive.